Община

Нови спирки по маршрута на автобус № 4 във Велико Търново

Създават се три нови спирки по маршрута на автобус № 4. Те са на ул. „Алеко Константинов”, „Димитър Буйнозов” и спирка КАТ на ул. „Беляковско шосе” срещу сградата на КАТ-Пътна полиция. Новите спирки са обозначени съгласно изискванията на нормативните документи и организацията на движението във Велико Търново. Основните мотиви за промяна на разписанието са изградената нова инфраструктура и подобряване транспортното обслужване на ул. „Димитър Буйнозов” и кв. „Слънчев дом”. Предстои новата схема да се гласува от общинските съветници в местния парламент. Ако бъде приета, промените ще влязат в сила през месец юли 2020 година.