Икономика Култура

Нови минимални възнаграждения за служители в музеи и галерии от 1 януари 2022

Нов браншов колективен трудов договор (БКТД) за музеи и художествени галерии  между  Министерството на културата, Независима синдикална федерация „Култура“ към КНСБ, Национална Федерация „Култура“ към КТ „Подкрепа“, Българска асоциация на работодателите в областта на културата и Сдружение „Ръководители в областта на културата” ще осигури по-високи възнаграждения за работещите в галерии и музеи от новата година.

С него бе постигнато съгласие на страните по въпросите на трудовите, осигурителните отношения и жизненото равнище на работещите в музеите на бюджетна издръжка, Центъра за подводна археология и Българска национална филмотека.

В новия браншови договор за първи път работодателите се ангажират от 1 януари 2022 г. да бъдат въведени начални минимални възнаграждения за служителите в сектора, които са съобразени с ръста на минималната работна заплата. Очаква се това да доведе до повишаване на стандарта с поне 20%.

Други нови компоненти, включени в текста  са свързани с увеличение на процента за прослужено време от 1% на 1,1%, по-голямо обезщетение при пенсиониране на служители със стаж над 25 г., увеличение на размера на допълнителното възнаграждение за служители, придобили образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“.

Договорът е със срок от 2 години.