Денят Икономика

Нови идеи по българо-румънския проект за подпомагане пазара на труда дискутираха в Гюргево

Представители на бизнеса, местната власт, неправителствени организации, трудови борси и екипа на проекта „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България” участваха в поредна работна среща в Гюргево. Проектът е с продължителност 15 месеца. Размерът на приноса на Европейския съюз за реализиране на инициативите е 446 231 евро. Водеща организация е фондация  EMMA – Румъния, а неин партньор от българска страна е Европейският информационен център във Велико Търново с ръководител доц.Теодора Калейнска.

Целевите групи на проекта са 20 публични администрации, 10 профилирани неправителствени организации, 20 частни фирми, участници в трудови борси, 40 частни фирми, публикуващи работни места в трансграничната онлайн платформа, 200 млади хора от професионални училища, 10 професионални училища и др. В трансграничната информационна кампания ще участват около 3000 граждани, а в четирите трудови борси се очаква интерес да проявят най-малко 800 нуждаещи се от работа. По проекта ще бъде създадена и онлайн платформа за работни места в двата крайдунавски региона, която се очаква да е полезна поне за 6000 души. Проектните дейности предвиждат още провеждане на четири трудови борси, оказване на психологическа подготовка за справяне с проблема на безработицата на 200 млади хора, издаване на два трансгранични наръчника – за служители и за работодатели, стана ясно от презентацията на дейностите.

След нея своите организации представиха домакините от Румъния. По-късно участниците в срещата обсъдиха в работни групи – местна власт, професионални училища, работодатели и представители на бизнеса, добри практики и предложиха форми за подобряване на трансграничните контакти при намиране на работа в областите Велико Търново и Русе от българска страна, Гюргево и Телеорман от румънска. Сред тях са организиране на панаири за представяне на атрактивни професии в двата региона, обучителни срещи, популяризиране на законодателството от двете страни на Дунав, необходимо за развиване на собствен бизнес, съвместни междуучилищни гостувания с цел създаване на партньорства и споделяне на опит в усвояване на различни професии, провеждане на онлайн курсове в различни направления за повишаване на трудовите умения и др. Обсъдена бе и възможността за бъдещо побратимяване между български и румънски селища.