Денят Образование

Новият стар ректор на ВТУ положи клетва

Първо заседание на новоизбрания Академичен съвет на Великотърновския университет за мандат 2019 – 2023 се състоя днес. Заседанието започна с полагане на клетва от проф. д-р Христо Бонджолов, преизбран за ректор на 20 май 2019 г. от Общото събрание на Университета. Тя бе прочетена от председателя на Общото събрание проф. д.н. Антоанета Анчева. Клетвени декларации подписаха и членовете на Академичния съвет.

С мнозинство след тайно гласуване Академичният съвет избра предложените от ректора проф. д-р Христо Бонджолов заместник-ректори: доц. д-р Димитър Симеонов – по учебната дейност, доц. д-р Димитър Димитров – по международната дейност, проф. д.и.н. Милко Палангурски – по научната дейност, проф. д.н. Вихрен Бузов – по управление на качеството и на акредитацията, доц. д-р Янка Тянкова – по административно-правната дейност.

След изборната процедура заместник-ректорите също положиха клетва.