Образование

Новите предизвикателства на учебната 2018/19-а

Новите предизвикателства пред учителите и педагогическите специалисти през учебната 2018/19 година бяха представени от началника на Регионалното управление на образованието Розалия Личева на работна среща с директори на учебни заведения. „Ще има нови учебни програми в 3, 7 и 9 клас. Ще се организира нов модел на провеждане на националното външно оценяване в 7 клас. Моделът е още в проект, но във всички случаи проверката на писмените работи на учениците ще се провежда от национални комисии”, съобщи Личева. И допълни, че се разработват и нови учебно-изпитни програми за държавните зрелостни изпити и за матурата по професионална подготовка. По думите й промени ще има и в стандартите за предучилищно образование, за общообразователна подготовка, за оценяване резултатите от обучение и  за гражданското образование.

Очаква се в извадките  за оценяването по български език и литература в 6 клас през месец октомври и по история и цивилизация през месец юни догодина, както и в 9 клас по природни науки да попаднат и училища от Великотърновска област, каза началникът на РУО.

Според областният управител проф. Любомира Попова” механизмът за съвместна работа на институциите по обхвата и задържането на децата в образователната система ще бъде основно предизвикателство и през 2018/19-а.  „Имаме една обща мисия – да обхванем всички в предучилищна и училищна възраст. Тази година трябва да я изпълним по-отговорно, без формализъм, за да гарантираме по-добро бъдеще на младите хора”, заяви Попова.

Инспектор Ивелин Иванов от Областната дирекция на МВР съобщи, че предстоят посещения на адресите на  незаписаните в образователната система и увери, че дейностите по  програмите „Полицията в училищата” и „Детско полицейско управление” ще продължат през новата учебна година.

„От „Охранителна полиция” са предприети всички мерки и са извършени проверки в залите на  училищата и детските градини на територията на областта”, каза инспектор Боян Бартолов. По негови думи от Пътна полиция е създадена организация за всекидневно присъствие на патрули около учебните сгради в пиковите часове.

Николай Александров от Регионалната дирекция на пожарната обобщи, че образователните институции са пожарно обезопасени  – системите за гласово уведомяване и пожароизвестяване са в изправност и няма повредени уреди. Той напомни, че след началото на учебния процес директорите трябва да извършат учебна евакуация.