Образование

Нестандартни часове по география и биология за десетокласниците от ПГСАГ „Ангел Попов“

Ученици от два десети класа от ПГСАГ „Ангел Попов“ посетиха Екомузей Русе, където проведоха открити уроци по география и икономика от раздел 2 „Природно географски области“, подтема Дунавска равнина и по биология на тема биоразнообразието по Дунава. Уроците се проведоха от преподавателите  Галина Асенова , старши учител по география и икономика, и  Светла Грозева, старши учител по биология и здравно образование, и музейните специалисти  в „Екомузей с аквариум“ – Русе. Посещението беше в Деня на Земята по Национална програма „България – образователни маршрути“, модул „Културните и научните институции като образователна среда“.

Чрез посещението на Екомузея учениците се запознаха с праисторията на Дунавския регион, научиха за биоразнообразието по Дунав и Русенски Лом, откриха природните забележителности около Русе. В Деня на Земята наблюдаваха и намесата на човека и промените, които той предизвиква в природата и животинския свят.

От голямо значение за  учениците от специалностите строителство и архитектура и архитектурна реставрация беше и това, че те имаха възможността да разгледат архитектурата в централната част на град Русе, която е в стил барок и рококо от края на XIX век и началото на XX век.

Ръководителите на групата  предоставиха на учениците  полезна информация за населението, особеностите и историята на Русе. По пътя към Велико Търново те проведоха и занимателна викторина, в която десетокласниците участваха активно и показаха, че ученето през преживяване води до трайни знания.

След завръщането на групата  предстои и друга интересна задача. Те ще изготвят карта на дунавските влаголюбиви екосистеми, тяхната флора, фауна и опазването им с помощта на геодезическата система ГИС, ще изготвят мултимедийни презентации, представящи съжителството на човека с природата, многообразието на животинските видове и защитените територии по поречието на река Дунав и интерактивни игри, свързани с флората и фауната по долината на река Дунав. Те ще бъдат представени в училищна представителна изява, като краен продукт от реализираното посещение в музея.