Икономика

Нерегламентирано изхвърлените опасни отпадъци край Свищов са почистени

Експерти на РИОСВ – Велико Търново провериха изпълнението на предписание, дадено на „Еко трейдинг къмпани“ ООД – София да извърши почистване на опасните отпадъци (шлака) в Западната индустриална зона в Свищов. Дружеството трябва да предаде шлаката за последващо третиране на дружества, притежаващи разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците, информират от пресцентъра на РИОСВ във Велико Търново. Проверката установи, че нерегламентирано изхвърлените опасни отпадъци са почистени и извозени до площадка в Пловдив, за която „Еко трейдинг къмпани“ ООД има издадено разрешение за дейности с отпадъци. Извозването е осъществено в периода 5-8.11.2017 година със собствен транспорт.

Проверката установи, че след почистването на опасните отпадъци, площадката върху която са били изхвърлени е с бетонна (непропусклива) повърхност, което е благоприятен факт и елиминира вероятността от замърсяване на почви и подземни води в района.

На 8 ноември за констатираното нерегламентирано изхвърляне на опасни отпадъци на „Еко трейдинг къмпани“ ООД, София е съставен и връчен акт за установено административно нарушение, информират още от РИОСВ във Велико Търново.