Здравеопазване

Необходими са грижи и за здравето на общопрактикуващите лекари

Общопрактикуващите лекари работят в среда с висок риск от сърдечно-съдови заболявания. По-застрашени са мъжете, въпреки че две трети от джипитата са жени. Това са основните изводи на дисертационния труд на д-р Христо Димитров – председател на лекарската колегия във Велико Търново.  Да избере темата го провокира липсата на такова проучване. А е доказано, че 80 процента от здравните проблеми на пациентите се решават в първичната медицинска помощ. Там грижите за тях са дългосрочни, а общопрактикуващите лекари ги осъществяват цялостно, за разлика от  специалистите в определена област. Джипитата работят в условия на натовареност, в много случаи без възможност да бъдат сменени от колеги.

„ Когато бе направена реформата в здравеопазването през 2000 година, общопрактикуващите лекари започнаха да работят в съвсем нови за тях обстоятелства. Създадоха юридически и търговски субекти, осъществяват мениджмънта на практиката си. В болничната помощ освен промени в начините на финансиране и някои други по-малки, принципът на работа остана същият”, коментира д-р Димитров. Затова той е категоричен, че вниманието трябва да се насочи освен за здравето на пациентите и към това на лекуващите ги джипита. Защото те влагат много сили и енергия за професионалното изпълнение на ангажиментите си.