Любопитно

Невен Боянов с лекция в „Робо дни 2020“ в София

Великотърновският програмист и представител на екипа на „Тинузавър“ Невен Боянов участва в „Робо Дни 2020“ в София. Темата на лекцията му днес бе „Интеграция на роботиката и програмиране в училищното STEM образование у нас“.

„Робо дни 2020“ е онлайн двудневно, безплатно, образователно събитие у нас, което цели да разгледа ролята на образователната роботика и покаже перспективите за ученици, родители, учители и компании. То ще се проведе онлайн на сайта и Фейсбук и YouTube страницата на PARA – Professional Association of Robotics and Automation, FB & YouTube, в рамките на 19-ти и 20-ти септември, в София Тех Парк.

Събитието се организира от Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА).

По време на „Робо Дни 2020“ преподаватели, младежи, иновативни компании, представители на държавни институции и предприемачи ще представят образователната роботика под нова светлина. Целите на „Робо Дни 2020“ са представяне обединението на клубовете по образователна роботика чрез отделни панели и кратки видеа; популяризиране образователната роботика сред младежи, родители и учители
; разгледане ролята на STEM в модерното образование; представяне на български роботи създадени от младежи. Организирана е и дискусия за ролята на бизнеса и възможностите на дуалното образование