Образование

НВУ сключи споразумение за сътрудничество с община Ловеч

Рамково споразумение за сътрудничество подписаха началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бригаден генерал Иван Маламов и кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова. На срещата, която се проведе в Община Ловеч, присъстваха още заместник-кметът Даниел Колев и председателят на Общинския съвет Петър Цолов, както и директорът на Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“ във Военния университет доц. д-р Ваня Димитрова.

Договорът предвижда обмен на опит, идеи и добри практики, разработване на съвместни инициативи и проекти, обучения, стажове и курсове, които дават по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студенти от НВУ „Васил Левски“. Двете институции ще организират публични лекции и дискусии, ще си партнират при осъществяването на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление, действия при управление на кризи в подкрепа на доброто публично управление. Според меморандума Университетът и Общината ще организират и провеждат съвместно годишнини от исторически събития, национални, регионални и църковни празници, празниците на двете институции и ще кандидатстват заедно по проекти в областите на интерес на двете страни по оперативните програми с финансиране с национални и европейски средства.