Образование

НВУ преустановява присъствените занятия за студенти до 16 април

Ръководството на НВУ „Васил Левски” уведоми студентите си, че преустановява присъствени занятията редовна и задочна форма на обучение до 16 април включително. Занятията ще се провеждат в дистанционна форма. Студентите могат да получат информация за предоставяне на материали от преподавателите по отделните дисциплини и от класните ръководители. Планираните изпити няма да се проведат. Преустановяват се и курсовете за специализанти. Отменят се и изпитите за военнослужещите в задочна форма на обучение, както и планираните приемни изпити за кандидат-студенти и кандидат-курсанти.

Занятията на курсантите от всички курсове няма да бъдат отменени.
За провеждането на всички отменени изпити кандидатите ще бъдат уведомени допълнително.