Образование

НВУ и СУ „Владимир Комаров“ подписаха договор за сътрудничество

Началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бриг. ген. Иван Маламов и директорът на СУ „Владимир Комаров“ във Велико Търново Янаки Лазаров подписаха договор за сътрудничество. Меморандумът предвижда обмен на опит, идеи и добри практики, разработване на съвместни инициативи и проекти, обучения, стажове и курсове за повишаване квалификацията на курсанти, студенти, докторанти, специализанти, ученици, учители и служители.