Образование

НВУ „Васил Левски” ще си сътрудничи с ДП „Ръководство на въздушното движение”

Между Националния военен университет и Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” бе сключен договор за взаимодействие и сътрудничество. Срокът на договора е за пет години и осигурява условия за реализиране и партньорство между двете страни, относно обучението и подготовката на авиационни специалисти с висше образование. Договорът включва и обучение в следдипломна квалификация с цел подобряване професионалната реализация на студентите в структурите на ДП „Ръководство на въздушното движение”. Предвидено е и осъществяването на съвместни научно-приложни проекти и разработки с научна и пратико-приложна насоченост в областта на аеронавигационното обслужване. Авиационните специалисти, които завършват своето обучение във Военния университет с образователно квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” ще имат възможността да проведат практическото си обучение, в Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”.

Договорът осигурява и обмен на квалифицирани специалисти за съвместна преподавателска и научноизследователска дейност.