Образование

НВУ „Васил Левски” с първи проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

77 млади учени, докторанти, постдокторанти, преподаватели и студенти от НВУ „Васил Левски” във Велико Търново ще подпомогне при увеличаване на научно-техническия им потенциал проект по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съобщи днес пред журналисти екипът. Ръководител на проекта е д-р Мария Илчева, координатор д-р Ваня Димитрова, а научен ръководител – полковник проф. Илиян Лилов.  Дейностите са на стойност 791 545 лева, като 118 731 лева са национално финансиране, а останалата част е от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 21 месеца с приключване в края на 2018 година.

Основната цел е развитие на човешките ресурси, ангажирани в сферата на науката и научно-изследователската дейност в НВУ „Васил Левски”, който ще бъде популяризиран като съвременен център за наука и научни изследвания. По проекта ще бъдат финансирани научни форуми, конференции, семинари и лятно училище, както и участия в международни прояви и публикации в международно признати списания на учени от висшето училище. Ще бъдат организирани и проведени иновативни обучения за развитие на капацитета на докторанти, постдокторанти и млади учени. Предвижда се и създаване на клуб на докторанта/постдокторанта. Средства от проекта ще се предоставят и за подготовка на дисертационни трудове на 31 докторанта, което ще повиши мотивацията им.

В НВУ в момента има 14 млади учени, около 30 годишно са докторантите, а постдокторантите са между 50 и 70, обясниха още от екипа на проекта „Подкрепа за развитие на човешки ресурси и научно-изследователския потенциал на НВУ „Васил Левски” за утвърждаването му като съвременен център на знанието”.