Образование

НВУ „Васил Левски“ е сред най-добрите 9000 университета в света за 2021 г.

В класацията на „Webometrics Ranking of World Universities“(Universities: July 2021 Edition 2021.2.0 beta, Националният военен университет „Васил Левски“ тази година се изкачи на 8 910 място.

Класирането в мрежата или Webometrics(Web) е най-голямата академична класация на висшите учебни заведения в света, предлагаща независимо, обективно и отворено научно класиране за предоставяне на надеждна, многоизмерна, актуална и полезна информация за дейността на университетите от цял свят. В тази световна класация НВУ „Васил Левски“- гр. Велико Търново за първи път беше включен през 2016 г. на 12 544 място при участието на повече от 24 000 университета. През 2018 г. Националният военен университет влиза за първи път сред първите 10 000 университета в света (на 9629 място). След отделянето на факултет Авиационен в Долна Митрополия от структурата на НВУ, Военният университет слиза на 10 244 място.

За 5 години вузът достигна 8 910 място сред жестоката конкуренция на повече от 31 000 университета. След НВУ в класирането вече се намират всички образователни и научни институции в системата ни за национална сигурност. Според единните критерии на световната изследователската група, Висшето военно-морско училище „Н. Й. Вапцаров“ е на 9266 място, Военно-медицинска академия е 15 643 позиция, а Военна академия „Г.С. Раковски“ е на 20 301 място. Академията на МВР, която е първенецът в професионално направление „Национална сигурност“ в Рейтинговата система на висшите училища в България – е извън класацията.

В региона на Балканите сред повече от 40 участващи  в класацията образователни и научни организации в сигурността и отбраната, НВУ „В. Левски“ е на 10 място като преди него се намират: по 3 университета на Румъния и Сърбия, 2 университета от Република Гърция и един университет от Република Турция.

https://www.webometrics.info/en/Europe/Bulgaria%20?fbclid=IwAR1QdwleY0HqFLTri82EGqywkRtVt7MRak8qtEjRIwJW3dEUfl6s7ZdoEOE