Денят Любопитно

На 8 юни се отбелязва Световният ден на океаните

На много места по света в този ден се организират събития, свързани с информиране на обществото за състоянието и застрашеността от замърсяване на океаните, почистват се плажове и се организират разходки. Водещата тема тази година е замърсяването с пластмаса на океаните и търсенето на решения за справянето на този проблем и поддържането на чистотата на водите, които заемат огромен процент от площта на Земята.

Световният ден на океана ежегодно се отбелязва на 8 юни. Идеята на този ден е да се информира обществото за проблемите с опазването на океаните и как всеки човек може да помогне за тази кауза.

Одобрен е от Общото събрание на ООН на 5 декември 2008 г., но идеята за провеждането му била предложена още през 1992 г., по време на конференция на ООН за околната среда и развитието в Рио де Жанейро. Световният океан покрива над 70 процента от земното кълбо. Основните замърсители на неговата акватория са нефтът и нефтопродуктите, които нерядко попадат в океана в резултат на взривяване на нефтени платформи и корабокрушение на танкери.