Денят

На 5 юли празнуват служителите на МВР

    С указ №1 на княз Александър I на 5 юли през 1879 година  се сформира Министерството на вътрешните дела като част от първото българско правителство след Освобождението. Назначава се министър-председател, министър на вътрешните дела и управляващ Министерството на народното просвещение Тодор Бурмов. За професионален празник на служителите на МВР денят е обявен с Решение 79 на Министерския съвет от 28 февруари 1992 година.

Изграждането на полицейската институция в България започва след приемането на Търновската конституция (16.04.1879 г.) Основните сфери на дейност на министерството са: вътрешни работи и администрация; народно здраве; ветеринарно дело; управление на пощите и телеграфите.

Полицейските функции се осъществяват от административно-полицейско отделение при МВР и свързаните с него институции. В началото на ведомството са възложени и неприсъщи за него задачи: ветеринарното дело, което отпада през 1893; управлението на пощите, което свършва през 1882 г. А през 1885 г. то се освобождава и от обществените дела. След промените през 1989 г. датата е обявена за празник на МВР.