Икономика

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации

На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите.

Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация и преди 30 септември на текущата година. Коригиращата декларация касае промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.

Напомняме, че коригиращата декларация най-често се подава в случаите, в които лицата са пропуснали да посочат доходи, подлежащи на деклариране, а също така и когато са допуснали грешки в подадените вече декларации или са ползвали данъчни облекчения без необходимите законови предпоставки.

Към настоящия момент в ТД на НАП Велико Търново са установени и уведомени 45 лица от област В. Търново с некоректни данъчни декларации,  които могат да се възползват от тази законова възможност.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи в сайта на приходната агенция – www.nap.bg или на телефона на НАП – 0700 18 700 /обажданията се таксуват по стандартната тарифа на съответния оператор/.