Икономика

На 23 юли изтича крайният срок за плащане на междинните фактури за потребената електроенергия

Междинните фактури на част от битовите клиенти, издадени с цел изравняване на периодите преди въвеждането на новия график за плащане на ЕНЕРГО-ПРО Продажби, имат срок за плащане 23 юли. За друга, по-малка част от нестопанските клиенти на дружеството срокът за плащане е 20 август. Компанията напомня, че новите падежи на фактурите могат да бъдат проверени на адрес https://energo-pro-sales.bg/bg/za-klienta/klienti-na-reguliran-pazar/grafik-za-plashtane-na-elektroenergijata. Те ще бъдат със срок за плащане по-близък до времето на консумиране на електроенергия и ще позволят оптимизирано планиране на разходите на клиентите.

Поетапната промяна в организацията на работа на ЕНЕРГО-ПРО Продажби стартира от 1 юли 2021 г. и беше в резултат на въвеждането на нов график за отчитане на електромерите от Електроразпределение Север АД. При реализирането на промяната приоритет на електроснабдителното дружество беше недопускането на период за потребление във фактурите над 31 дни, което наложи издаването на междинни документи за плащане. От август крайните срокове за плащане на битовите клиенти на компанията ще бъдат съответно 5-о, 15-о, 20-о или 24-то число на месеца, в зависимост от отчетната група.