Образование Община

На ротационен принцип ще работят търновските детски градини през юли и август

И тази година през месеците  юли и август детските градини във Велико Търново ще работят на ротационен принцип. През месец юли  с отворени врати ще бъдат детските градини „Иванка Ботева“, „Евгения Кисимова“, „Здравец“,  „Соня“, „Шареният замък“, „Рада Войвода“ и ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ – филиал „Слънчев дом“.

През месец август ще работят „Слънце“, „Първи юни“, „Райна Княгиня“, „Ален мак“,  „Пролет“ и „Ивайло“.

„Родителите не подават някакви специални заявления, необходимо да уведомят директорите на градините, че детето им ще посещава заведението в посочения период“, поясни директорът на общинската дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ Пенка Игнатова.