Здравеопазване

На Общото събрание в МОБАЛ не одобриха тегленето на банков кредит от 3 600 000 лева

На Общо събрание днес акционерите в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД във Велико Търново не дадоха съгласие за теглене на кредир в размер на 3 600 000 лева за довършване на новия болничен корпус. Те одобриха обаче предложения за продажба на недвижими имоти на лечебното заведение на ул. „Бузлуджа” 1 във Велико Търново и поземлен имот с построена в него масивна сграда във Вонеща вода.

Община Велико Търново притежава близо 15 процента от капитала на дружеството.  С най-голям дял в него – 51%, е държавата.