Образование

Началникът на НВУ проведе сбор за бъдещото обучение на курсантите

В Ритуалната зала на НВУ „Васил Левски” се проведе сбор на началника на Университета – бригаден генерал Иван Маламов на тема: „Насоки за развитие на вида ВС/командване и произтичащите от това изисквания към обучението на курсантите“.

В сбора участваха офицерите от командването на университета, началниците на отдели, отделения и служби, както и командирите на батальони.

По покана на началника на НВУ в сбора взеха участие още – представители от дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“, Съвместно командване на силите, Сухопътни войски, Военновъздушни сили, Военноморски сили, Командване за логистична поддръжка, Съвместно командване на специалните операции и Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана.