Икономика

Националното тол управление: Не се променя обхватът на пътищата, за които се събира тол такса

С приетото вчера решение на Министерския съвет не се променя обхватът на републиканските пътища – автомагистралите, пътищата първи и втори клас, за които тежкотоварните автомобили над 3,5 тона плащат такса за изминато разстояние – тол. Националното тол управление прави това уточнение във връзка с множество запитвания.

С решението на Министерския съвет е приет Списъкът на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса, и е отменен досегашният списък. Целта на промяната е да се прецизира и актуализира информацията за отделните тол сегменти, за които се дължи такса.

Направени са промени в броя, наименованието, началната и крайната точка, дължината на съответния сегмент в метри и километри. Целта на измененията е да се подобри отчетността на тол сегментите, както и събираемостта на пътните такси. По този начин ще се ограничат предпоставките за повторно таксуване на тежкотоварните камиони на граничните контролно-пропускателни пунктове.