Икономика Поминък

Национална селска мрежа организира семинар по ПРСР

Велико Търново ще е домакин на информационен семинар на тема „Възможности за подпомагане на малките стопанства по ПРСР 2014-2020“. Организира го Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ). Ще се проведе на 9 юли, вторник от 10.00 часа в „Интерхотел Велико Търново“.

Ще се популяризират и дискутират възможностите за подпомагане, които ПРСР 2014-2020 ще предостави през 2019 г. за малките стопанства, както и за подкрепа на хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата за доставки, за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари чрез подмерките:

подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малките стопанства“;

подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Тематичната подпрограма за малките стопанства;

подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“.

Ще присъстват ключови експерти от НСМ.