Образование

Национална програма за базови дигитални умения на всички работещи искат бизнес и синдикати

Да се въведе в следващите пет години национална програма за придобиване на базови дигитални умения на всички работещи българи искат от бизнеса и синдикатите. Това обяви пред студенти във Великотърновския университет президентът на КНСБ Пламен Димитров. По негови думи заетите лица са около 3,1 млн., а необходимата инвестиция е в размер на 1 милиард евро. Според Димитров у нас 70 на сто имат средно образование, но нямат знания и умения за професиите във високотехнологичните и информационните сектори. „Този тип умения не са застъпени в програмите на университетите. Масата от работещите в IT не са завършили висше образование. Много от тях са се самородили чрез фирмено обучение”, посочи синдикалният лидер.

Зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова отбеляза, че 40 на сто от работодателите в Европа имат проблем с набирането на кадри. „Темата за дигитализацията на пазара на труда има доста измерения. Първо, заради променящите се високи технологии виждаме преструктуриране на цели сектори и икономики от гледна точка  на работната сила. От друга страна – почти няма работно място, което да няма нужда от основни цифрови умения”, каза Русинова. По нейни думи до две години данъчна декларация ще се подава само по електронен път, а  хората без дигитални познания ще попаднат в маргинализираните групи. Русинова съобщи, че МТСП преговаря с Европейската комисия в следващия програмен период за повече средства от социалния фонд. Очакванията са за бюджет от 4 милиарда лева, от които поне 500 хиляди за  мащабни дигитални обучения.

„Анализът на Министерството на образованието и науката показва, че се е натрупал  много негативизъм в обществото и тонът между всички институции, като че ли е  сбъркан, загубен в превода”, коментира зам.-просветният министър Карина Ангелиева. „Реално не натрупваме критична маса, за да сме успешни. А трябва да предлагаме на бизнеса успешни програми, научни изследвания и сътрудничества с европейските партньори”,  допълни зам.-министърът.

Пламен Димитров, Зорница Русинова и Карина Ангелиева участваха в MASTERKLASS във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, организиран по инициатива на КНСБ.