Коментари

„Националната сигурност на България е неразривна част от тази на ЕС и НАТО”

Коментар на Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурност към Министерски съвет:

„В стратегията за сигурност и към момента съществуват текстове, които ясно обвързват сигурността на България със сигурността на Европейския съюз и НАТО. Всъщност нашата сигурност не може да се разглежда като нещо отделно от сигурността на ЕС. Мисля, че в новата Стратегия за национална сигурност на Република България тази идея трябва да съществува в още по-ясен вид – дори в смисъл, че въпрос за националната сигурност на България е единството на ЕС и НАТО. Ясно е, че нито една държава – бих казал нито едно образование в отделните държави не би трябвало да вижда своета бъдеща перспектива извън ЕС. По отношение на Брекзит, Каталуния – мисля, че и във Великобритания и в Испания има достатъчно трезвомислещи хора – Брекзит придоби необратим ефект, но има трезви гласове, чиято преценка е, че загубите ще са огромни. Не може да не се отбележи, че ЕС е създаден и се развива, за да има мир между държавите и свобода за гражданите. Той се развива все повече като форма на отношение между гражданите и все по-намаляващо значение на въпроса за властта, докато при традиционните национални държави този въпрос е основният. При всички случаи – за България, сигурността на ЕС и неговото единство, ефективността, стабилността на Организацията на Северноатлантическия договор е от съществено значение и ние трябва да използваме всички механизми, включително предстоящото председателство, за да допринесем за укрепването на Европейския съюз и НАТО.”

Стратегията за национална сигурност бе представена за обществено обсъждане във Велико Търново миналата седмица.

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageEmail this to someone