Култура

Национален фонд „Култура“ обявява конкурс за подпомагане на държавни, общински и регионални институти

Национален фонд „Култура“ обявява конкурс по програма „Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство“.

Програмата цели компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и регионални културни институти. Чрез настоящата програма се цели възстановяване на тази част от разходите, които се дължат на утвърдените нови цени на електрическа енергия в рамките на 2021 г. и предоставяне на финансово подпомагане на културните институти за осъществяване на законоопределените им функции.

Срокът за кандидатстване е до 28.10.2021 (15:00 ч.)

Кандидатстването се осъществява единствено онлайн само след задължителна регистрация в системата за онлайн кандидатстване на НФ „Култура“ на адрес: www.ncf.bg. В случай на технически проблем е нужно да подадете сигнал на адрес: office@ncf.bg или на tech.support@ncf.bg.