Култура Образование

Научна конференция „Визуални изследвания” ще се проведе във Факултета по изобразителни изкуства

Научната конференция „Визуални изследвания” ще се проведе във Факултета по изобразителни изкуства на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” на 27 и 28 октомври. Откриването е предвидено за 14 часа в зала 115 на Художествения факултет утре. Конференцията се провежда за трета поредна година и се организира от катедра „Изкуствознание и теоретични дисциплини” във Факултета по изобразително изкуство. Форумът през тази година носи името „Визуални изследвания”, тъй като Катедрата е разработила едноименна бакалавърска програма, която предстои да бъде разкрита.

В конференцията ще участват 33-ма преподаватели –  професори, доценти, асистенти и докторанти от всички водещи висши училища и институции по изкуство: Националната художествена академия, Нов български университет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Институт за изследване на обществата и знанието към Българската академия на науките и Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”.

Инициирането и провеждането на тези конференции са провокирани от процесите, които се наблюдават в съвременното общество и в развитието на визуалните изкуства. С глобализацията на културните процеси и тоталното присъствие на визуалния образ теорията все повече се генерализира. В съвременната култура и изкуство  се наблюдават сериозни изменения – изкуството се схваща като начин на познание, самопознание, диалог, поведение и дори като директна комуникация. Особеност на феномена на съвременните художествени практики е тоталното използване и налагане на визуалния канал на възприятие. Всички тези процеси и явления ще бъдат в центъра на изследванията и дискусиите на настоящата конференция, а участниците ще представят своята гледна точка.