Образование

Научен форум във ВТУ дебатира проблемите на родната и европейската икономика

В Стопанския факултет на Великотърновския университет беше открита Международна научна конференция на тема „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“.

Със свои доклади в научната проява ще се включат 40 участници от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, УНСС, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, Свищов; Икономически университет – Варна; Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас; Тракийски университет, Стара Загора; Международното висше бизнес училище /IBS/, Ботевград; Шчечински университет, Полша.
Приветствие към участниците отправи ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов.

„Много се радвам, че имам възможността да открия тази традиционна за Стопанския факултет научна проява. Днес повече от всякога държавата има нужда от правилни и разумни икономически решения. Младите хора трябва да знаят, че когато завършат висшето си образование, ще имат възможност за работа и перспектива в България. Великотърновският университет вярва на своите студенти и преподаватели. Ние сме сигурни, че когато завършите, сте добре подготвени за пазара на труда. Пожелавам успех на конференцията!“, каза проф. Хр. Бонджолов в приветствието си.

Деканът проф. д.н. Пенчо Пенчев благодари на проф. Христо Бонджолов за помощта, която оказва за Стопанския факултет.