Денят Икономика

Наредба ще определя кой и как може да използва дронове

Използването на дронове, включително и в селското стопанство, ще става вече по определени правила. Проектът на Наредба за условията и реда за експлоатацията на безпилотни летателни системи (БЛС) и надзора над техните оператори е качена за обществено обсъждане до 6 декември.

В проекто-документа се уточнява как ще става регистрацията на лицата като оператор на БЛС, изискванията към тях и надзорът, който ще се упражнява от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД „ГВА“).

В зависимост от степента на риска при експлоатацията на БЛС са предвидени три категории – неограничена, специфична и сертифицирана. Всички оператори ще бъдат включени в онлайн регистър, а свидетелствата за правоспособност ще бъдат три вида:

  1. свидетелство за преминато онлайн обучение за полети в подкатегории А1 и А3, определени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/947;
    2. свидетелство за компетентност на дистанционно управляващ пилот за подкатегория А2 на същия регламент;
    3. свидетелство за теоретични познания за експлоатация по основен сценарий, определен в допълнение 1.

За издаването на такова свидетелство се вземат предвид минимална възраст, преминато обучение и оценяване.

В проектонаредбата са посочени условията, при които летателните средства могат да се използват за спортни и развлекателни цели, в рамките на клубове и сдружения за авиомоделизъм и за професионална дейност.

Освен това всяка държава членка ще определя географски зони на БЛС от съображения за безопасност, сигурност, неприкосновеност на личния живот или околната среда. Тяхното приемане се определя от ГД „ГВА“.

Разработката на информационната система ще струва на държавния бюджет 250 000 лева без ДДС.