Икономика

НАП – В. Търново продаде на търг имущество за почти 400 000 лева

На територията на седемте области в ТД на НАП В. Търново са реализирани 1 047 050  лв. приходи от продажбата на имущество на длъжници след проведени 311 търга. До момента, от началото на 2017 г. публичните изпълнители от старата столица са насрочили общо 127 търга за продажба на имоти и движими вещи на длъжници. Проведени са 112 търга и равносметката е – 397 хил. лв., постъпили в хазната след приключването на търговете.

Последният по-значим търг,  донесъл 133 400 лв. приходи, е от края на м. август и касае продажбата на 110 дка земеделски земи в близост до р. Дунав. Собственикът му, физическо лице от крайдунавски град, е задлъжнял с над 200 хил. лв. и това е причина за обявяване на имота. След продажбата дългът е частично погасен.

Предстои търг за продажбата на атрактивен имот /двуетажна мансарда/ в центъра на гр. Варна, собственост на великотърновски длъжник.

Законодателят е предвидил възможността длъжникът да спре търга, докато тече огледа. Условието е да заплати 20 % и да декларира, че в рамките на 6 месеца ще погаси всички свои задължения. Чл.222а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ регламентира основанието за спиране на принудителното изпълнение.

Пълният текст на всички обяви за търгове, както и информация за продаваните активи, може да се видят на интернет страницата на НАП –  www.nap.bg, в рубриката „Продажби“. Там клиентите на приходната агенция могат да намерят също условията за участие в търговете и техническите характеристики на продаваните недвижими имоти, движими вещи, като автомобили, машини, и съоръжения и др., уточняват още от НАП В Търново.