Икономика

НАП Велико Търново наблюдава за просрочени дългове търговци с течни горива и акцизни складодържатели

Общо над 3 млн. лв. събра НАП, след като подложи на постоянен мониторинг задълженията на търговците на течни горива и собствениците на лицензирани акцизни складове в цялата страна. Мярката предвижда непрекъснато проследяване на задълженията и директен телефонен контакт, ако търговците и складодържателите пропуснат да внесат данъците, осигурителните си вноски и задълженията си за акциз и мита навреме в бюджета.

На този специален мониторинг НАП В.Търново подложи през август тази година 10 държатели на акцизни складове в област В. Търново. Приходната агенция е уведомила Агенция „Митници“ за един некоректен складодържател, на който лицензът трябва да бъде отнет.

В област Велико Търново има 10 търговци на течни горива, вписани в специален регистър, които са задължени да внасят обезпечение по Закона за данък върху добавената стойност. На територията на областта от началото на годината досега са възложени 11 проверки по чл.176в от ЗДДС, свързан с обезпечение при доставки на течни горива.

От НАП подчертават, че мярката за непрекъснат мониторинг на търговците от тези два сектора има не само фискален, но и дисциплиниращ ефект. Наблюденията на публичните изпълнители показват, че фирмите обикновено коригират своето поведение, след като веднъж вече са попаднали в полезрението на приходната администрация.