Икономика

Наказателни постановления за 5400 лв. издаде РИОСВ – Велико Търново през март

Три наказателни постановления на обща стойност 5400 лв. за установени административни нарушения на екологичното законодателство издаде през март директорът на РИОСВ – Велико Търново. Постановления за по 2000 лв. са издадени на две дружества – за неизпълнение на предписание на РИОСВ на едното и за неводене на отчетност за отпадъците – на другото. С 1400 лв. е санкциониран обект за нерегламентирано изгаряне на автомобилни гуми.

От експертите на РИОСВ – Велико Търново са извършени общо 64 проверки на 61 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. Издадени са 23 предписания. Предприети са действия по 9 сигнала и жалби. Основните акценти в контролната дейност на РИОСВ през месеца са комплексни проверки на дружества и контрол на обекти за спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците и  поднормативните актове към него.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4271,49 лв. От получените суми 3417,19 лв.са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Свищов – 1600лева  и Велико Търново – 1795,73 лева.