Денят Община

Над 91 милиона лева е Проектобюджетът на Общината

91 691 331 лева е общата рамка на Проектобюджета на Община Велико Търново за 2019 година.

От тях, приходите за местни дейности са в размер на над  41 441 000 лева, а останалите – приходи и разходи за делегирани от държавата дейности са над 50 250 000 лева. Преходните целеви остатъци за капиталови разходи са 11 милиона лева. Приоритет в Проектобюджета са сектор образование и инфраструктура. 3 милиона лева е искането за поемане на общински дълг. Обект на финансиране е авансово плащане по проекти по оперативни и други европейски програми.

Запазват се ставките на данък сгради и на таксата за битови отпадъци. Променя се единствено методиката за налога за автомобили, в съответствие със законодателните изменения. За три от общо шест категории автомобили са избрани минималните ставки, а за другите три класа нивата на облагане намаляват. На 30% от всички автомобили данъците ще намалеят, включително и на голям брой масови возила. На още 27% от по-старите автомобили облагането не се променя, или ако има увеличение, е с до 5 лева на година. На други 30% от по-старите превозните средства данъкът расте символично с до 10-15 лева на година.

43,3 милиона лева е общата субсидия за делегирани от държавата дейност – с 6,7 милиона лева повече. Средствата за образование са 27,7 милиона лева, или с 4,8 милиона лева над тези за 2018 година. Увеличение на парите ще има за здравеопазването, културата и туризма, социалните дейности и здравеопазването.

Местните и дофинансирани от държавата дейности са в размер на 41,4 милиона лева – с 8,4 милиона лева повече спрямо 2018 година. Това подчертава усилията на Община Велико Търново да обезпечи със собствени средства развитието на всички сектори. Прогнозираните местни данъчни приходи са 20 милиона лева, още толкова е планът и за неданъчните постъпления. Финансовата стабилност е подчертана и от общия размер на дълга е около 8% от собствените приходи на общината, при таван от 15%.

 

Общите параметри на Инвестиционната програма на Общината са в размер над 28  206 000 лева. По нея, сред по-големите обекти са изграждане на детска градина в кв. „Зона В” за над 1,6 млн. лева и транспортна връзка между ул. „Магистрална” и кв. „Бузлужда” в размер на над 1,8 млн. лева. За 100 000 лева ще бъде закупена модерна почистваща машина, а за 60 000 лева ще се изгради подземна система за събиране на смет. Първите контейнери ще са в старата част.

Планът предвижда и завършване на корпуса на ДГ „Здравец“, изграждане на нови улици в кварталите и основна реконструкция на редица отсечки, продължаване на подобряването на условията в училищата и детските градини, строителство на тренировъчен футболен терен и др.

Вече е в ход изработването на нов генерален план за организация на движението. Заделени са средства и за отсечката покрай Скалния венец, която ще е изцяло нова.

Увеличават се средствата и за населените места, като парите за инфраструктура, извън програма „Местни инициативи“ и издръжката, ще бъдат над 400 000 лева.

Общо 10 европейски проекта на обща стойност от близо 30 милиона лева ще бъдат изпълнявани през настоящата година. Предстои финализиране на мащабните подобрения по градската среда в Старо Търново и кв. „Чолаковци“, завършване на модернизацията на три училища и три детски градини. През втората половина на 2019 година ще започне рехабилитация на над 10 улици в кварталите „Света гора“, „Асенов“ и Стария град, включително улица „Опълченска“, а също и входовете на града от север /Русе/ и изток /Варна/.

В процес на разработка и одобрение са още десет европейски проекта за над 40 милиона лева. Сред тях са „Интегриран градски транспорт“, създаване на атрактивна зона за конгресен туризъм на територията на Старото военно училище, която ще постави началото на изграждането на новия градски център на Велико Търново. Проектирано е разширяване на Мултимедийния посетителски център и реконструкция на Музей „Възраждане и учредително събрание“.

Проектобюджетът бе представен днес на обществено обсъждане в Голяма зала на местната администрация от зам.-кметовете Снежана Данева – Иванова и проф. Георги Камарашев, и Мариян Маринов, главен финансист. В него влизат и предложения за реализиране, предоставени от няколко политически сили, с представителство в местния парламент като БСП, АБВ, ДПС и Реформаторски блок.

На общественото обсъждане присъстваха представители на Общината, кметове на населени места, общински съветници, граждани.