Община Общински съвет

Над 7,2 млн. лв. са събрани от местни налози в община Велико Търново за 4 месеца

„Макар и в намален обем, започна възстановяването на ресторантьорските и туристическите услуги и, наблюдавайки последните две-три седмици, съм оптимистично настроен. Имаме намаление на собствените приходи. Община Велико Търново, обаче поддържа финансова стабилност.” – това заяви пред Великотърновския общински съвет днес кметът инж. Даниел Панов в анализ на финансовото състояние на Общината в условията на пандемията.

От 1 януари до 30 април от местни данъци и такси са събрани малко над 7,2 млн. лв. от общо планирани за годината 21,8 млн. лв. Разликата спрямо същия период е намаление с 5,2 млн. лв. Най-голямо е намалението върху недвижимите имоти – с 1,6 млн. лв. Събрани са 1,5 млн. лв. налози върху превозните средства.

Една от мерките в подкрепа на гражданите и бизнеса беше удължаване на отстъпката на местните данъци с 2 месеца – до края на юни. От Общината очакват по-слабото изпълнение на местните приходи да бъде компенсирано до края на този период и към края на юли.

Над 943 000 лв. са събрани от такси при сделки с недвижимо имущество от началото на годината до 30 април, което е със 100 000 лв. повече спрямо същия период на миналата година. „Това е добър знак за развитието на икономиката и стабилизирането на бизнес средата.” – подчерта кметът Панов.

Недоборите, събрани от община Велико Търново през този период, е 1 млн. лв.

Събраните наеми от общинско имущество от 1 януари до 30 април са в размер на 540 000 лв. Сумата е със 160 000 лв. по-малко от същия период на 2019 г. заради мерките в подкрепа на бизнеса, след като Общината  освободи ползвателите на обекти, общинска собственост, от заплащане на наеми. До 31 август е удължен срокът за заплащане на наемите на общинските жилищни имоти.

С 12 600 лв. са намалели приходите от такси в общинския плувен басейн. Не работи от 13 март и Младежкия дом.

Икономиите в разходната част, касаеща издръжката, са в размер 326 000 лв. за отчетния период.

251 000 лв. са нереализираните приходи в сферата на културата и туризма. Икономиите на Общината за отчетния период са в размер на 670 000 лв. „За цялата година ще има икономии от културен календар около 580 000 лв. Аз, обаче съм против събития, които са знакови за община Велико Търново, да бъдат отлагани. Затова те ще се реализират.” – беше категоричен инж. Даниел Панов.

Центровете за социални услуги са с увеличен обем на дейности в условията на пандемията. Предоставят се патронажни услуги, пазаруване и извършване на административни услуги на хора от рисковите групи и подложени на карантина. За първите 4 месеца разходите за социални  услуги растат с близо 79 000 лв. спрямо същия период на 2019 г.