Култура

Над 7 000 книги за една година получи библиотеката

Над 7 000  библиотечни единици получи през 2018 година Регионалната народна библиотека „П. Р. Славейков”.

Ръстът на постъпилите книги се дължи на партньорството с Община Велико Търново и ОП „Царевград Търнов” по реализацията на проекта „Фоайе на книгата” през април и спечеления проект  „Помощ за книгата” от Министерството на културата, информира д-р Иван Александров, директор на библиотеката. Част от постъпилите книги във фонда на културната институция са закупени, а други са от дарения. Последното е от преди няколко дни от Фондация „Читалнята”.

Само днес библиотеката получи 113 тома от Зонта клуб – Велико Търново по националния проект „Радичкови даряват 100 тона книги”.

Кремена Крумова – Попова