Икономика

Над 68 хиляди са наетите от региона в края на деветмесечието

С 0.6% намаляват в региона към края на септември наетите по трудово и служебно правоотношение лица спрямо предходното тримесечие, информират от Статистическо бюро „Север” във Велико Търново. В края на деветмесечието те са 68.6 хиляди. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в сферите „Професионални дейности и научни изследвания” – с 11.1% и „Административни и спомагателни дейности” – с  4.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Операции с недвижими имоти” – близо 16 %.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”.  В края на третото тримесечие на годината в частния сектор от региона са работили 68.3% от всички наети в област Велико Търново, информират още от Статистическо бюро „Север“.