Денят

Над 600 тона насипни пестициди от стари складове в региона са извозени за обезвреждане в чужбина

     Над 600 тона излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност от област Велико Търново вече са предадени в крайните съоръжения за обезвреждане. Това са специални инсталации – инсинератори във Франция и Германия. Основното количество от региона е откарано във Франция. Това сподели Георги Марков – главен експерт и координатор на екопроект, финансиран от българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Целта на дейностите е осигуряване на екологосъобразно обезвреждане на повече от 4 000 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита от складове в страната, както и почистването на помещенията. От заложеното в проекта количество вече са извозени в чужбина за обезвреждане над 2000 тона пестициди в насипно състояние. Те са съхранявани в 215 склада в 100 общини и са генерирани преди 1990 година, обясни още Георги Марков.

Общата стойност на проекта е 39 858 195 лева. От тях националното съфинансиране е 3 516 900 лева. Останалите средства са швейцарски принос.  Дейностите по проекта ще допринесат за намаляване на риска за здравето на повече от 2 250 000 български граждани. Те ще подобрят живота на населението в 100 български общини, а това ще създаде възможност и за инвестиции в тях. Изпълнител на проекта по българо-швейцарската програма е Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

За коментиране дейностите по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност” във Велико Търново беше проведена среща с представители на различни институции.