Образование

Над 500 педагогически специалисти от област Велико Търново се обучаваха по европейски проект

547 педагогически специалисти от образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование в област Велико Търново се включиха в обучения по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, съобщиха от Регионалното управление на образованието. Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Педагогическото взаимодействие при работа с деца билингви, Всеки ученик ще бъде отличник, Интерактивна детска градина, Електронна класна стая в училище, Иновации в спортните игри са само част от обучителните програми, в които са участвали педагозите. Дейностите по проекта стартираха на 1 ноември и ще продължат до 31 декември. Очаква се до края на годината в образователните курсове да се включат още 60 специалисти от региона.