Икономика

Над 50% от фирмите разчитат на вътрешен пазар

Ако родния бизнес продължи да разчита единствено на вътрешния пазар и не се възползва от цифровизацията на 21 век, която предлага неограничени възможности за износ и продажба на продукти и стоки зад граница – икономиката ще продължава да се „задъхва”. Това мнение сподели с представители на местния бизнес основателката на MOVE.BG (България може) – Саша Безуханова. Платформата анализира световни и регионални тенденции, работи за насърчаването на взаимодействието между представители на различни икономически сектори и обмяна на опит в дигиталния бизнес.

Изговената от тях статистика InnovationShip Ditial 2016 е първото проучване на дигиталната екосистема в България, проведено сред 229 компании у нас, някои от които – търновски. Почти половината от тях са създадени през последните две години, над 40% разработват софтуер. Едва 16  запитани фирми генерират годишен приход над 1 млн. евро, близо една трета от останалите не успяват да реализират изобщо положителен поток в първите три години от съществуването си. 34% предпочитат да продават в ЕС, заради свободния пазар. Какви са данните на национално ниво – не е ясно, тъй като запитаните в изследването компании представляват нищожния половин процент от всички фирми у нас.

В края на миналия ноември Националният статистически институт публикува броя на регистрираните до 2015 година у нас предприятия – 393 460. По-малко от една десета от тях – 35 510 са в Северен централен район, който включва областите Велико  Търново, Габрово, Разград, Русе и  Търговище. Масово, новорегистрираните работодатели развиват малки и средни предприятия. На регионално ниво се наблюдава тенденция, характерна за цялата страна –  най-много са малките предприятия с персонал до 9 души – 32 543. Огромна е разликата, спрямо средните предприятия, с между 10 и 50 работници – тяхната численост е 2 393. 502 са компаниите, където служителите са между 50 и 250, едва 72 работодатели подсигуряват заетост на повече от 250 души.

Ако сравним данните на НСИ и публичния бюлетин на НАП за регистрирани по ЗДДС компании – излиза, че за 2 години, новооткритите предприятия са 30 783. От близо 7.1 млн. души население на страната, към края първото тримесечие на тази година на трудов договор са работили 2 277 323 души. Спрямо декември 2016 НСИ отчита, че безработицата е спаднала с над 6 000 души, които представляват  0.3% от незаетите в страната. Работещите в обществения сектор – армия, полиция, преподаватели и администрация са малко над 7% –  543 431 души, останалите 25 % – 1 733 892 работят в частни фирми. Една пета от работниците на държавна субсидия – 111 392 са в администрацията – те съставляват малко над 1,5 % от населението на страната. За годината най-висок е ръстът на работниците и заплащането в икономически сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.

И макар 55% от фирмите да са заявили, че не разчитат само на вътрешния пазар, не е ясно колко са собствениците на заведения, квартални магазини и подобни търговски обекти, при които износът не е опция.