Конфликти Образование

Над 50 организации и 5 500 родители против задължителната предучилищна за 4-годишните

Над 50 организации и над 5 500 родители изпратиха отворено писмо до Министъра на образованието, народните представители, омбудсмана на Републиката, Светия синод и до медиите, свързано с подновените опити за узаконяване на задължителната предучилищна подготовка за 4-годишните деца.

Те посочват, че според Конституцията на България задължително е единствено училищното образование, и че отглеждането и възпитанието на детето е право на родителите и държавата не може да го измества, чрез свои услуги със задължителен характер.

”Въвеждането на задължителна предучилищна подготовка лишава от избор и не допуска родителите до участие в образователния процес и най-недопустимото е, че въвежда принудителна институционализация на децата. Нарушават правата и най-добрия интерес на децата. Редица изследвания в цял свят показват, че в тази ранна възраст децата имат нужда по-скоро от индивидуална работа, много обич, подкрепа и лично внимание, отколкото от институционализация. Още повече темпото, с което се развиват децата в тази възраст е строго индивидуално и не може да се поставят рамки и налагат стандарти. Не е редно да се задължават родителите, които са намерили начин и искат да осигурят на детето си по-добра среда за развитието му.
Резултатите от предучилищната подготовка зависят не от нейната продължителност или начална възраст, а от подкрепящата семейна среда. Задължителното образование в европейските държави е изключително преобладаващо от 6 години. Не съществува европейски документ, който да изисква въвеждане на задължително предучилищно образование за децата на 4 годишна възраст. В малкото страни, в които държавното образование започва от по-ранна възраст – 5 год., то не е задължително.” – се казва в отвореното писмо до институциите.

Отвореното писмо, заедно с подкрепилите го организации, може да се види на: https://www.sva.bg/10441077109410721/-50-4