Образование Община

Над 5 млн. лева за строеж на градини и реконструкции в училища получава Община Велико Търново

5 235 700 лева получава Община Велико Търново от Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на Министерството на образованието и науката. От средствата 800 хиляди лева са  за довършването на ДГ „Шареният замък“ в кв. „Зона В“, а  близо 3 милиона са за строителство на нова детска градина в кв. „Картала“.

Две училища са одобрени за финансиране по програмата. Това са ОУ „Бачо Киро“ и ПМГ „Васил Друмев“. Основното училище ще бъде субсидирано с 98 300 лева, а Гимназията с 1,3 млн. лева за извършване на реконструкции на помещения в сградите  с цел осигуряване  на едносменен режим на обучение, уточни директорът на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ Пенка Игнатова.

Тя поясни, че за финансиране от програмата са кандидатствали още ДГ „Здравец“  и  ОУ „Св. Патриарх Евтимий“.  Те обаче не са одобрени, тъй като инвестиционните им намерения не са в обхвата на програмата. Ръководството на детското заведение е участвало в процедурата с проект за дозавършване на корпуса,  а основното училище с проект за изграждане на нов физкултурен салон.