Община

Над 340 000 лева за реконструкция на улична мрежа и площадно пространство във фонд „Инициативи на местните общности”

Промени по Инвестиционната програма към 31 май тази година предстои да приеме Великотърновският общински съвет. Информация за тях  бе представена в Постоянната комисия по териториално-селищно устройство от главния финансист Мариян Маринов.

В Инвестиционната програма са заложени 51 000 лв. за ремонт на сгради общинска собственост в кметствата и кметските наместничества. Над 340 000 лв. от фонд „Инициативи на местните общности” са планирани са реконструкция на улична мрежа и площадно пространство. За основен ремонт на екопътеката край Хотница са предвидени 14 000 лв., за обновяване на системата за видеонаблюдение в село Въглевци близо 6000 лв., за изграждане на поливна система на стадионите в Килифарево и село Леденик – общо над 7000 лева. Инвестиционната програма осигурява още средства за закупуване на климатици за нуждите на Клуба на пенсионера и инвалида и за асансьора на Трапезица.