Икономика

Над 32 000 проверки са извършили горските от Северноцентрално държавно предприятие през 2021 г.

32 131 проверки са извършили горските в обхвата на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП Габрово през изминалата година, сочат справките на предприятието. В това число влизат както инспекциите на сечищата (обектите за добив на дървесина), така и проверките на превозни средства, ловци и други физически лица, извършващи дейности в държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра.

Проверени са 6 981 превозни средства, 15 060 ловци за спазване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча, както и 3 284 други физически лица, извършващи дейности в държавните горски територии в обхвата на петте административни области. През 2021 г. горските стражари са извършили инспекции на 6 806 обекти за дърводобив. В резултат на контролната им дейност са били задържани 71,72 куб. м. обла строителна дървесина и 470,30 куб. м. дърва за огрев.Задържани са също така и 21 моторни превозни средства, 55 каруци, 5 коня, 35 моторни триони и 15 други инструменти за дърводобив. Съставени са 743 акта за установяване на административно нарушение, 733 от които по Закона за горите и 10 за нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. Във връзка с последните, горските са задържали едно незаконно и едно законно притежавано оръжие, 1 бр. едър и 1 бр. дребен дивеч, както и 19 бр. други ловни уреди и боеприпаси.

Административната област Велико Търново попада в обхвата на държавните горски стопанства „Болярка“, „Буйновци“, „Горна Оряховица“, „Елена“ и „Свищов“. През изминалата година горските от тези стопанства са извършили общо 6 249 проверки, в това число 1 913 инспекции на обекти за добив на дървесина. Проверени са 1 335 превозни средства и 405 други физически лица, извършвали дейности в горите. 2 596 ловци са проверени във връзкасъс спазване разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча. През изминалата година горските от петте стопанства са съставили 79 акта за установяване на административно нарушение, 2 от които по Закона за лова и опазване на дивеча, а останалите по Закона за горите. Задържани са едно моторно превозно средство, 4 каруци и 13 моторни триони. В допълнение към засиленият контрол в държавните горски територии, Мобилен контролен екип Велико Търново е извършил 1 067 проверки в рамките на календарната 2021 г.

Дейностите по опазване на горските територии продължават със засилен интензитет и през тази година.