Икономика

Над 3000 консултации е предоставил териториалният офис на Службата за съвети в земеделието през 2017-а

3154 консултации е предоставил териториалният офис на Националната служба по съвети в земеделието през 2017 година. 50 на сто от тях са били по подмерки 6.1 и 6.3, свързани с подпомагането на млади земеделски стопани и малки стопанства, съобщи ръководителят на службата Деян Дончев. 26 от консултациите са били специализирани в областта на животновъдството, растениевъдството и управлението на земеделските стопанства. През отчетния период 60 на сто от одобрените 233 лица за подпомагане на полупазарни стопанства са приключили успешно процедурата за подаване на заявки за доплащане по мярка 141 от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013, допълни Дончев. Експертите са провели 40 изнесени приемни. Организирали са самостоятелни семинари, свързани с проблематиката на овощарството, храненето и технологичните аспекти при млечни и месодайни породи говеда, торене на зеленчуци, профилактика на заболяванията при пчелните семейства. Екипът е давал съвети и по опазването на компонентите на околната среда, безопасни условия на труд, пожарна безопасност, интегрирано управление на вредителите и растителна защита при културите. Всички теми са разработени в 71 писмени доклада и са предадени безплатно на производителите.

Прием по подмярка 6.1 на Програмата за развитие на селските райони се очаква през тази година, съобщи още Деян Дончев. „Това е стартова помощ за млади земеделски стопани, каквато имаше през 2015 година. Финансирането е в размер на 25 000 евро и се получава на две части. 12 500 евро след одобрението на бизнес плана и още толкова, след изпълнение на ангажиментите, но не по-рано от 2,5 години след първото плащане, обясни Дончев. Стопаните трябва да имат регистрация 18 месеца преди кандидатстването и да са на възраст до 40 години, а размерът на стопанството им да е от 8000 до 16 000 евро стандартен производствен  обем. Според Дончев възможен е и прием по подмярка 4.1.2, където финансирането е за малки стопанства с производствен обем от 6000 до 8000 евро. Тук се поемат 60 на сто от инвестиционните разходи на стопаните. Те могат да бъдат за земеделска техника, за сгради, помещения,  инвестиции в опазване на околната среда, създаване на трайни насаждения,  биологично производство.

Пазарите на производители, сдружаването на земеделските стопани, тържищата, проблемите на храненето на преживни животни, развъждането на пчелните семейства, доставката на семена в зеленчукопроизводството и посадъчен материал в овощарството, са  темите, по които експертите ще дават  актуална информация през 2018 година, обобщи Деян Дончев.