Политика

Над 280 лица получиха трудово-правни знания по проект на КНСБ

23 фирми от област Велико Търново се включиха в проекта на КНСБ „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании”. Програмата се реализира в партньорство с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Българската стопанска камара. В консултациите, проведени през периода януари – юни, участваха над 280 заети лица и няколко мениджърски екипа. Обучени са над 20 човека за мотокаристи и над 80 – по здравословни и безопасни условия на труд и първа долекарска помощ, съобщи председателят на Регионалния съвет на синдиката. Иванина Янкова. По нейни думи темата за подобряването на психологическия микроклимат на работното място е била най-предпочитана от курсистите.

Малките и средните предприятия, част от производствените вериги на мултинационалните компании, са били във фокуса на проекта. „Целта е да се подобрят условията на труд и да се повиши качеството на работните места в малките и средните предприятия. Очакваните резултати са въвеждане на добри стандарти и практики на многонационалните компании в малките и средните предприятия”, поясни Янкова.

Проектът е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”.