Любопитно Образование

270 младежи от страната и Румъния се обучиха за сомелиери

150 български и  120 румънски младежи приключиха своето обучение по трансграничен проект за сомелиери, информира Станимир Стоянов, негов ръководител и председател на Съюза на енолозите в България. Целевите групи бяха млади хора, ученици, студенти, трайно безработни живеещи в градове и малки населени места от двете страни на река Дунав. Целта бе да  положат основите, както и да надградят и усъвършенстват своите знания в областта на сомелиерството и винения туризъм. За целта бяха организирани и проведени общо 8 обучения в изградения по проекта обучителен център.

Изявени експерти, надлежно подбрани от Сдружение „Националната Винарска Асоциация” съвместно с румънският партньор ”Асоциация за трансфер на технологии и иновации” реализираха обученията. Благодарение на сътрудничество между български и румънски специалисти в областта на лозаро-винарството, винопроизводството, сомелиерството и туризма, бяха разработени Българо – Румънският сомелиерски фразеологичен речник и обучителни модули в помощ на бъдещите професионални кадри.

Разработеният уебсайт по проекта създава мрежа, която ще подпомогне подобряването на регионалния винен и туристически бизнес, ще се увеличи възможностите за наемане на служители и тяхната мобилност, чрез предлагане на обучени и отлично подготвени кадри в тази област.

Проектът „Sommilabour” се осъществи с общ бюджет от 495 138 евро по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. В рамките му беше изграден Българо-Румънски сомелиерски обучителен център във  Велико Търново с основна цел да се обучат български и румънски младежи, застрашени от безработица от пограничните райони, за да могат да отговорят на увеличаващата се нужда от кадри за винарски изби, магизини за вино, хотели и ресторанти, туризма и др.

Професионалният обучителен център по сомелиерство бе създаден на Самоводската чаршия, като тази популярна локация ще спомогне за популяризация на Обучителния център, както и за устойчивостта на проекта. Центърът е оборудван и обзаведен с най – модерното оборудване в сферата на сомелиерството и предлага богат избор вина от трансграничния регион. Българо – Румънския обучителен център разполага с 2 зали за обучения, енотека, както и дегустационна зала.

Екипът по проекта допринесе успешно за изпълнението на главната му цел, а именно да създаде връзки между работодателите и потенциалните служители от двете страни на границата, които да могат да отговорят на увеличаващата се нужда от кадри във винарски изби, както и магазини за вино, хотели и ресторанти, като инвестира в усъвършенстването на човешкия ресурс.

снимка – Sommilabour