Образование

Над 200 кандидат-студенти се явиха на онлайн теста по български език във ВТУ

Днес във Великотърновския университет се проведе онлайн кандидатстудентски изпит по български език (тест).
Изпитът протече в платформа, интегрирана в собствената информационна система на университета. Зад компютрите в цялата страна застанаха над 200 кандидати, които в рамките на 40 минути имаха възможност да решат тест по български език от 40 въпроса. Обявяването на резултатите като брой получени точки и оценка стана веднага след приключването на изпита, а всеки кандидат-студент можеше сам да види как се е представил.
Преподаватели от комисията за провеждане на кандидатстудентския изпит по български език следяха за неговото коректно и безпроблемно провеждане.