Образование

Над 13 000 ученици в област Велико Търново участват в проекта „Твоят час”

81 училища в областта от общо 85 участват в проект „Твоят час” през тази учебна година. Създадени са 1101 групи, в които са обхванати 13 033 ученици или  66 на сто от децата, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието Розалия Личева. Групите са формирани в две направления – по интереси и за преодоляване на обучителни затруднения. В първото направление работят 658 групи с 9420 ученици, а във второто 443 групи с 3613 ученици, каза Личева.

Най-много – 51 на сто, са групите  за преодоляване на затруднения в обучението по български език и литература, следвани от групите по математика и английски език. Те са концентрирани в по-големите учебни заведения. Водещо е СУ „Цанко Церковски” в Полски Тръмбеш – 19 групи със 187 ученици. На второ място се нарежда СУ „Вела Благоева”  / 17 групи със 165 ученици/ и на трето – СУ „Емилиян Станев” – 16 групи със 148 ученици.

С най-много групи за занимания по интереси е СУ „Емилиян Станев”. В школото дейност развиват 48 групи с 601 ученици. В търновското ОУ „Бачо Киро” и в СУ „Георги Измирлиев” – Горна Оряховица, групите по интереси са по 25.

„Хвърчаща класна стая” и „Йога” са най-атрактивните наименования на групите. Те са разкрити в училищата „Бачо Киро”, „Св. Патриарх Евтимий”, „Димитър Благоев” и „Емилиян Станев” във Велико Търново и в СУ „Цанко Церковски” в Полски Тръмбеш, допълни началникът на инспектората Розалия Личева.

Проектът „Твоят час” се финансира по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020. Основната цел е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.