Икономика

Над 1,3 млн.лв. са приходите от нощувки в Търновско през септември

1 331 600 лв. са приходите от нощувки в област Велико Търново през септември 2018 г., сочат данните на Бюро „Статистически изследвания” в старата столица. Те са с 5.6% повече в сравнение със септември 2017 година. Приходите от чужденци нарастват с близо 12%, а тези от български граждани – с 1.6%. Най-голяма част (45.5%) от реализираните приходи от нощувки през месеца в областта са постъпили в местата за настаняване, категоризирани с 1 и 2 звезди.

 

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Велико Търново през септември 2018 г. нарастват с 11.1% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 22 399. От всички пренощували лица почти 60% са българи, като най-голямата част от тях (68.1%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди. Пренощувалите чужденци са 8 983, като 60.7% от тях са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди. Най-много са пренощувалите граждани от Франция – 11.3% от всички пренощували чужденци.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2018 г. в област Велико Търново е 23.6%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 36.1%, следвана от тези с 1 и 2 звезди – 20.8% и с 3 звезди – 20.7%.

През септември 2018 г. в област Велико Търново са функционирали 117 места за настаняване с над 10 легла. Общият брой на нощувките във всички места е 34 500, или с 8.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Във всички видове места за настаняване се наблюдава увеличение на нощувките, като най-голямо е в тези с 3 звезди – с 38.1%.